Returum

"På Ängamöllans verksamhetsområde i Kristianstad växer Returum fram. Returum är Renhållningen Kristianstads nya hållbarhetspark, en plats för kreativitet, lek och ansvar. Här handlar det inte bara om att lämna avfall till återvinning på en toppmodern återvinningscentral, utan främst om att göra skillnad. Ett besök på Returum ska inspirera till hållbar förändring, i en tilltalande och naturinspirerad miljö."

Renhållningen Kristianstad


Vi fick i uppdrag av Renhållningen Kristianstad att hjälpa till med strategin bakom och utformningen av den nya återvinningscentralen och hållbarhetsparken Returum i Kristianstad. Kundens mål har varit att bli Bäst i Sverige 2020, vilket uppnåddes när de i maj månad utsågs till Årets avfallskommun av branschorganisationen Avfall Sverige. 


Vi vill göra det enkelt och positivt för besökaren. Ett besök i Returum ska vara något speciellt och gärna lite lustfyllt. Det ska förmedla en positiv känsla och betydelse av att kunna bidra till en lite annorlunda och bättre framtid, ett hållbart samhälle. En alltigenom genomtänkt miljö, från det stora till det lilla, skapar dessutom en välkomnande känsla och en lust att komma tillbaka. 


Hur ska ljussättningen vara? Hur ska taken se ut? Var kan grönområden finnas? Går det att skapa inslag av vatten i området? De var några exempel på de många frågor som vi har arbetat med förutom utsmyckningarna som gärna drar blickarna till sig. 


Den första utsmyckningen är den rostiga skrotkanten med många intresseväckande inslag vid infarten till anläggningen. Det finns många föremål att upptäcka i den som kan väcka gamla minnen och leda till frågor från barnen.


Ur den vattenfyllda rondellen, alldeles innanför infarten, reser sig ett metalliskt mangroveträd med en glasig trädkrona upp ur vattnet stående på sina enorma rötter omgärdat av olika föremål i metall med hög igenkänningsfaktor.


När man kommer upp till kunskapshuset Returhuset kan man höra porlet av vatten i det unika stupröret som leder vattnet genom hinkar, vattenkannor, plåtkistor och baljor innan det landar i ett uppsamlingskärl. Längs med rampen in till receptionen, påminns man om det värdefulla materialet i cyklar.


Returum kommer att växa fram med tiden och vi hoppas få se fler av våra förslag på utformning förverkligade.

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2021, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.