Konstprojektledare åt ByggVesta

"Torstensson Art & Design har bistått ByggVesta genom hela processen med konstverket – från idé till färdig väggmålning. Vi är väldigt nöjda med samarbetet och så klart även med Lex Zooz fantastiska väggmålning.”

Carl Johan Casserberg, projektledare ByggVesta Development AB


ByggVesta vann tillsammans med Utopia Arkitekter en markanvisningstävling i området Rosendal i Uppsala om att få uppföra ett hyreshus i området. En muralmålning, 6 våningar och ca 20 meter hög, skulle pryda en av gavlarna på huset. Vårt uppdrag blev att hjälpa ByggVesta att utforma och leda upphandlingen av en konstnär som skulle få uppdraget att uppföra muralmålningen. Sedan övervakade och projektledde vi själva målningsarbetet också.


Vi började processen med att leda en workshop där de värdeord som skulle vara vägledande för konstnärerna inför tävlingen identifierades. Sedan valde vi ut och bjöd in tre konstnärer att lämna förslag på motiv. Den estniske konstnären Lex Zooz vann och har nu bidragit till att ByggVestas nyuppförda hus i Rosendal har fått en plats på kartan. 


Signeringsfoto: Emil Olsson

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2021, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.