Cyklar ute och inne

Vårt uppdrag var att smycka ut VIVAB:s nya återvinningscentral Holmagärde. Eftersom Varberg är en gammal cykelfabrikstad, önskade kunden att cyklar skulle finnas med som en del i utsmyckningarna.


Utanför huvudbyggnaden "planterade" vi ett träd, Cyklobab, tillverkat av cykeldelar. Formen är inspirerad av baobabträdet, apbrödsträdet, som växer på savannerna i bl a Afrika. Alla cyklar som användes hade samlats in vid förrådsrensningar och bedömts som oreparabla.


I entréhallen till huvudbyggnaden skapade vi en väggutsmyckning kallad Förvandlingen. Den ska visa att allt som återvinns, omvandlas till något annat. Delar av väggutsmyckningen kommer från en nära släktings Monarkcykel från 1950-talet som tyvärr inte gick att hitta reservdelar till längre, så cykeln fick en ny pedagogisk uppgift i sin födelsestad Varberg.


Huvudbudskapet till besökarna är att återvinningscentralen är en plats som sorterar, bearbetar och förädlar inlämnat material så att det kan bli en ny produkt.

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2021, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.