SÖRAB

Vi har genomfört flera uppdrag åt SÖRAB. En förstudie och flera skulpturer och utsmyckningar till Stockby Returpark, en förstudie och förslag på utsmyckningar i Hagby Ekopark och en förädling av Smedby omlastningsstation. Via menyn nere till vänster kan du läsa mer om uppdragen.

Foto: Samir Soudah

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2020, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.