Smedby omlastningsstation

Vi fick i uppdrag av SÖRAB att förändra utseendet på deras omlastningsstation Smedby. De kände behovet att förädla fastigheten så att den blev mer inbjudande och välkomnande. I uppdraget ingick även att ta fram en egen SÖRAB-färg som kan användas även till kommande anläggningar.


Den röda färgen ger ett varmt och välkomnande intryck. Den både syns och smälter in. Fastigheten hade redan en blå färg på dörrar och fönsterkarmar och den passar bra ihop med den nya färgen.


Den befintliga skyltningen på fasaden gav ett rörigt intryck. Den stora fasadskylten byttes ut, fick ny placering och monterades direkt mot fasaden utan vit bakgrundsplatta. Storleken uppfyller nu önskemålet om att synas såväl inom området som på långt avstånd. Skylten är belyst.


Skyltarna med fraktionsnamnen vid portarna behövs bara när det är öppet så de flyttades in i byggnaden och belystes. Det är fortfarande tydligt för förarna vart de skall åka. Skylten för kundmottagningen togs ner eftersom man ändå hittar dörren dit. Sammantaget ger detta fasaden ett lugnare intryck.


För att ge alla byggnader ett enhetligt intryck ”återanvände” vi omlastningsstationens formspråk och gav personalhuset och skolboden samma karaktär och ett mer permanent intryck.


Tänk vad några få förändringar kan innebära för intrycket och känslan av byggnaden och platsen!

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2021, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.