Arkelstorp ÅVC

”Det är väldigt givande att ha Torstensson-teamet med i våra processer för att bidra med kreativa och nytänkande idéer i annars ganska traditionella projekt.”

Mathilda Gylling, kommunikatör Renhållningen Kristianstad


Vi fick i uppdrag av Renhållningen Kristianstad att bidra till gestaltning och utformning av deras nya återvinningscentral i Arkelstorp. Fokus låg på att skapa Sveriges gulligaste återvinningsanläggning. Våra ambitioner var att den skulle smälta in i omgivningarna med mycket grönytor bevarade och att utformningen skulle knyta an till bygdens historik.

Vi ritade en återvinningscentral som, med sin form, färg och uttryck, smälter in i den omgivande miljön. Återvinningscentralen är utformad som en gård, fylld med detaljer och trevliga inslag som har koppling till äppelodlingarna som finns i trakten. Det känns som om gården har legat där sedan lång tid tillbaka. 


Den andra delen av uppdraget rörde skyltningen som innebar att vi, tillsammans med Renhållningen Kristianstad och illustratören Mats Rundlöf, skapade ett helt nytt skyltutseende. Här har vi kombinerat färg, bild och text för att nå en enkel tydlighet.

Fotograf Daniel Larsson

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2021, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.