Strategi Stockby Returpark

Uppdraget åt SÖRAB var att ta fram ett strategidokument, som visar på hur man kan smycka Stockby Returpark på Lidingö med målet att få till en beteendeförändring. Beteendeförändringen ska utmynna i en högre grad av återbruk, återvinning och renare fraktioner.

Innan vi lämnade över skisserna för utsmyckningarna överlämnade vi strategin som bottnade sig i att om ett besök ska präglas av glädje, lust och överraskning behöver människorna på platsen rätt förutsättningar i sina möten. Kulturen blir central i arbetet kring beteendeförändringen. Personalen ska vara inspiratörer och besökarna har redan fått hjältestatus, för att de valt att komma dit.

Den andra delen i vårt uppdrag var också det huvudsakliga uppdraget: Utsmyckningarna.

Tanken bakom konstverken är att vi måste börja prata om material. Det är en råvara som har ett värde och människor behöver förstå att det kan användas igen och igen. Målet var att besökarna, i vårt fall främst Lidingöborna, ska förstå betydelsen av återbruk och att skulpturerna ska väcka funderingar. Konsten ska på ett lustfyllt sätt öka förståelsen för att det inte finns något som heter skrot och skräp, utan att allt är material som kan återanvändas – s.k. cirkulärt tänkande.

Gemensamt för alla skulpturer i parken är att de inte är tillverkade av det material man vid första anblicken tror att det är. Ögat luras och när vi blir överraskade finns det större möjligheter att besökarna börjar titta, undersöka och tänka efter. Skulpturerna skapar en materialberättelse som avslutas med kronan på verket, ljuskronorna av Pet-flaskor som har etiketter och kan återvinnas.

Stockby Returpark vann pris för Årets återvinningsanläggning 2016 på Återvinningsgalan.


Länk till presentation under rubriken Utsmyckningar.


Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2021, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.