Hagby Ekopark

Vårt uppdrag, åt SÖRAB, var att göra ett besök i den grönskande ekoparken även lärorikt och lustfyllt genom att skapa olika attraktioner av återvunna material. Vi tog fram flera skisser på föremål vars syfte var att fungera som pedagogiska dialogstartare kring återvinning och återbruk när skolklasser var på besök. Denna fontän av återbrukade cykelramar finns idag att se i parken. Om man spanar noga upp i trädkronorna kan man även se "insekter" som är tänkta att leda in samtalet på batterier.


Bakgrund: Området vid Hagby har använts som tipp sedan slutet av 40-talet. Tippen stängdes 1995 och har återställts av SÖRAB till ekopark.

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2021, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.