Jordglob till utställning

Inför Skanskas deltagande i konferensen Building Sustainability SGBC16 fick vi i uppdrag att skapa en efterträdare till trädet, som de framgångsrikt använt i sin monter vid flertal tillfällen, tillsammans med insektshotellet för solitära bin.

Vi skapade en jordglob som öppnade upp för samtal med besökarna på temat "Klimatneutral -hur då?" Besökarna fick skriva ned sina tankar och idéer på en svarslapp som veks ihop till ett litet hus som ställdes in i globen. Allteftersom utställningen pågick befolkades globen av de många pappershusen.

"Globen väckte uppmärksamhet. Många kom och undrade om tankarna bakom och det skapade bra dialoger. Vi märkte också att insektshotellet fungerar lika bra tillsammans med globen som med trädet. Det lockar besökare och skapar ett intresse. 


Globen som konstverk kan även leva ett liv mellan alla konferenser och utställningar. Vi ska hitta en plats att ställa den på och se vilka möjligheter och användningsområden den kan ha för olika avdelningar."
Maria Rydberg, Marknad, Skanska Sverige AB


På Business Arena i Stockholm sep 2017 utsågs Skanskas Lounge till Årets Lounge 2017, och både jordgloben och insektshotellen återfanns i den. Nästa gåva som vi skapade åt dem var bönröret.

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2021, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.