Konsten i Stockby Returpark

Att smycka ut Stockby Returpark på Lidingö för att inspirera besökarna att återbruka och återvinna snarare än att slänga. Det var en del av vårt uppdrag för SÖRAB, som vann pris för Årets återvinningsanläggning 2016 på Återvinningsgalan.


Ett besök på Stockby Returpark ska präglas av glädje, lust och överraskningar – hela vägen från det att besökarna kör in i området tills de lämnar det. Skulpturerna skapar en positiv stämning och ska användas till att sprida kunskap om återvinning och återbruk.


Vi vill att besökarna ska se och förstå nästa steg i materialets kretslopp. Gemensamt för alla skulpturer i parken är att de inte är tillverkade av det material man vid första anblicken tror att det är, och vi vill att man ska titta, undersöka och tänka efter. Tanken bakom konstverken är att vi måste börja prata om material. Det är en råvara som har ett värde och människor behöver förstå att det kan användas igen och igen. 


Förhoppningen är att Lidingöborna ska förstå betydelsen av återbruk och att skulpturerna ska väcka funderingar. Konsten ska på ett lustfyllt sätt öka förståelsen för att det inte finns något som heter skrot och skräp, utan att allt är material som kan återanvändas – s.k. cirkulärt tänkande. 


Här kan du läsa mer om strategidokumentet till Stockby Returpark.

Foto: Samir Soudah

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2021, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.