Inflyttnings- och invigningsgåvor

På uppdrag av Veidekke Bostad AB skapade vi en gåva till de som flyttade in i bostadsrätterna i Veidekke Bostads fastighet Svea Torn. I uppdraget ingick också att skapa en gåva till nyckelpersonerna i projektet Svea Torn, som överlämnades på invigningsdagen. Då avtäcktes också utsmyckningen i entrén, som var ytterligare en gåva till de nyinflyttade från Veidekke Bostad.

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2021, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.