Arkitektur

Vi genomför både rena arkitektuppdrag och sådana som engagerar hela vårt team. Allt från om- och tillbyggnad av din privata bostad till anpassning och ombyggnad av kontors- och industrilokaler. 


Vi ger dig hjälp på vägen att komma på lösningar, visualisera dina idéer och förverkliga dem till önskat resultat, oavsett typ av fastighet. Det kan också vara inredning, hyresgästanpassningar, idéskisser, bygglovshandlingar, projektering och projekteringsledning. Vi ser till att resultatet stämmer överens med syfte, funktion och önskat resultat av förändringarna.


Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2021, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.