Strategi

En del uppdrag är mer komplexa och omfattande än andra och kräver ett större grepp om helheten. Vår huvudsakliga affärsidé är att hjälpa till med designen av den visuella helheten tillsammans med smarta strategier för att nå uppsatta mål. Allt vårt arbete bottnar dessutom i en stor kreativ glädje och ett starkt miljötänk med många genomförda åtgärder för att uppnå ett hållbart samhälle.


Många av våra uppdrag handlar också om att få till beteendeförändringar:

”Vi vill få fler besökare till vårt område och göra det omtalat och lockande"

"Vi vill få fler monterbesökare och få med dem på vägen mot vårt klimatmål"

”Vi vill få våra kunder att återbruka mer och sortera bättre.”


Vi gillar tydliga mål. Det gör det lättare att hitta de riktigt vassa strategierna. Vi har något att hela tiden granska, utvärdera och ifrågasätta vårt arbete mot.


Den gröna tråden, som vi också väver in i uppdraget, står för den genomtänkta helheten och de steg i riktning mot det hållbara samhället som vi alltid tar. Med ett strategiskt och kreativt tankesätt med ögonen på designen, den grafiska formen och arkitekturen får du ett genomtänkt helhetsintryck.

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2021, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.