Visuell helhet SIWI

Uppdraget:

Konkret har logotypen uppdaterats. Det har skapats en helt ny grafisk profil med ett mer sammanhållet varumärke där World Water Week med priserna för Stockholm Water Prize, Stockholm Junior Water Prize och Stockholm Industry Water Award integrerats. I augusti 2015 delades de nya prisstatyetterna  ut för första gången. I uppdraget ingick också att göra ny form för de olika rapporterna, faktabladen och policydokument som SIWI producerar.


"SIWI har sedan starten 1991 växt dynamiskt med en otrolig tillväxt de sista åren. Det är jättekul men har lett till att varumärket började spreta. I och med vårt 25-årsjubileum såg vi ett gyllene tillfälle att se över våra varumärken och grafiska profil för att integrera alla delar till en större och tydligare helhet.
 
Till att börja jobbade vi på bred front med flera byråer men fastnade i slutändan för Torstenssons som lyckades fånga alla element som vi efterfrågade och även löste den svåra utmaningen att integrera sex varumärken till ett enhetligt visuellt uttryck. När vi var klara med logotypen var det naturligt att Torstensson även fick hjälpa till att utveckla den grafiska profilen.
 
Arbetet skedde med kortare avstämningar. Redan vid första mötet blev det tydligt vilken styrka det finns i att basera den visuella helheten på SIWIs kärnvärden och syfte. Att få ta ett helhetsgrepp när det gäller färg, typsnitt, grafiska element, bildstrategi och format har varit inspirerande och vi är väldigt nöjda med resultatet.
 
Det har varit ett roligt samarbete som baserats på en kontinuerlig och öppen dialog vilket gjorde att arbetet kunde avancera snabbt utan att förlora i kvalitet och förankring.  Jag tycker att den nya logotypen och profilen har skapat både samstämmighet och en stabil plattform för alla oss som verkar för att bygga varumärket SIWI."

 Britt-Louise Andersson, kommunikationschef på SIWI


Sedan tidigare har vi fått möjlighet att bidra i de nya lokalerna med att göra SIWIs vision och verksamhet, att värna om vårt dricksvatten på jorden, synlig för besökarna. Det började med ett regnmoln i loungen och en skräddarsydd receptionsdisk på plats och bakom väggen står kaffemaskinen trevligt inramad.

Utöver dessa ändringar finns det också flera olika konceptförslag för utsmyckningar i lokalerna, som SIWI nu växer in i successivt. Se även utsmyckningsuppdrag för SIWI.


Foto av prisstatyetten: Thomas Henrikson. Foto från prisutdelningarna: Jonas Borg. Övriga foton: Linda Röjås Söderman

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2018, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.