Skanska Sverige AB

2013 ville Skanska få hjälp med att dra folk till sin monter på Sweden Green Building Conference. De som svarade fick en burk honung från Skanskas egna bikupor och tävlingen som skulle hållas resulterade i ett träd där deltagarna fick lämna sina svar på blommor. Allteftersom dagen gick blommade trädet mer och mer.

Tanken från början var att trädet bara skulle användas till konferensen, men möjligheterna till samtal kring trädet fungerade så pass bra det användes flera gånger under året med olika frågeställningar.

2014 återkom Skanska med önskan om version 2 med temat Social hållbarhet. Trädet behölls men blev nytt med hjälp av så kallade bibatterier. Bibatterier eller holkar för solitärbin behövs då de bidrar till pollineringen av bl a våra fruktodlingar. De tillverkades av ProSanitas som är ett företag som just riktar sig på att få in långtidsarbetslösa in i arbetslivet igen.


”Skanska-trädet från förra året har varit så uppskattat att det åkt på turné och utmaningen var att göra en vidareutveckling av idén. Vi lämnade Torstensson fria händer och det har varit kul att se hur varje liten detalj på ett så självklart sätt hängt ihop med helheten.
Temat var social hållbarhet och samhällsutveckling och det var inspirerande att kunna inleda med samtal kring biologisk mångfald. Det skapade en hel del reflektioner och en naturlig övergång till intressanta samtal kring samhällsutveckling.
”Lyxen” var att få bjuda på goda kakor med vår egen honung under trädets grenar. Men pricken över i:et var nog ändå bibatteriet som blev så uppskattat att besökarna kom till montern och frågade vad de behövde göra för att få ett!"
Uppdragsgivare: Maria Rydberg, Marknad, Skanska Sverige AB

2016 blev det dags för ”Klimatneutral - Hur då?” och det resulterade i en jordglob där svaren lämnas i små hus som hjälper till att befolka jorden. 

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2019, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.