Strategi

En del uppdrag är mer komplexa och omfattande än andra och kräver ett större grepp om helheten. Även om vår huvudsakliga affärsidé är visuell, så bottnar allt vi gör i en passion för smarta strategier. 


Många av våra uppdrag handlar om beteenden:

”Vi vill få fler besökare i vår monter.”

”Vi vill få våra kunder att återbruka mer och sortera bättre.”

”Vi behöver få våra hyresgäster att åka mer kollektivt.”


Vi gillar tydliga mål som man kan mäta sig mot och de gör det också lättare att hitta de riktigt vassa strategierna. Vi har något att hela tiden granska, utvärdera och ifrågasätta vårt arbete mot.


Vår gröna tråd vävs också in i uppdraget för att såväl lyfta som vårda det för framtiden. Den gröna tråden står för den genomtänkta helheten, kreativiteten, omtanken om dig och mig genom den miljöhänsyn och de steg i riktning mot det hållbara samhället som vi alltid tar.

Strategiska uppdrag med ögonen på designen, den grafiska formen och arkitekturen ger ett genomtänkt helhetsintryck.

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2019, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.